• Voortgang bouw nieuwe accommodatie

    17 mei 2023
  • Enige tijd geleden is de bouw van het nieuwe stadion gestart waarin ook de nieuwe accommodatie van SV De Braak wordt ondergebracht. Op de website van Campus De Braak staat een time-lapse filmpje dat vanaf het dak van het Dr. Knippenbergcollege wordt opgenomen. Ook zie je daar de laatst gemaakte foto. Hiermee kan je volgen hoe de bouw vordert.

    Klik hiervoor op de knop of op deze link: https://campusdebraak.nl/bouw-van-de-mfsa/

    Campus De Braak