• SV de Braak wil naast een sportieve ook een veilige vereniging zijn. Daarom is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor iedereen die met jeugd werkt bij onsverplicht. Dit beleid wordt door KNVB en NOC*NSF gestimuleerd en wordt door SV de Braakovergenomen en uitgevoerd.

    Via de knop hieronder is deze regeling in te zien.

    VOG Regeling Veilig Sporten