• Vertrouwenspersoon SV De Braak

    SV de Braak wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar er alles aan moeten doen om treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.
     
    SV de Braak wil een vereniging zijn waar je een ander aanspreekt op gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij iemand terecht te kunnen, opgeleid door NOC/NSF, die onpartijdig is, niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan. Zo iemand heet een vertrouwenscontactpersoon (VCP).
  • Het bestuur van SV de Braak heeft besloten om Marlie Kamp als VCP bij de vereniging aan te stellen. Indien jij als lid, ouder of vrijwilliger van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, dan kun jij contact opnemen met de VCP van de vereniging. Dit kan via email naar vertrouwenspersoon@svdebraak.nl of je kunt Marlie aanspreken op de club.