• Het technisch beleidsplan van SV De Braak is in maart 2021 goedgekeurd door het bestuur en is voor de periode 2021 tot 2025. Door middel van het dit technisch beleidsplan willen we beschrijven hoe de komende seizoenen het technisch beleid vormgegeven dient te worden.

    Download Technisch Beleidsplan