• In onderstaan document beschrijft SV De Braak haar beleid met betrekking tot social media. Het gaat daarbij met name om alle accounts die leden zelf in beheer hebben en waarvoor zij dus zelf verantwoordelijk zijn voor het juist gebruik van deze accounts.

    Gedragscode social media