• Namens de commissie Voetbal Technische Zaken kunnen wij melden dat de samenwerking met de huidige trainers van zondag 1, 2 en zaterdag 1 ook komend seizoen zal worden voortgezet. SVB 1: Wim de Roy en Patrick Meinhardt, SVB 2: Henri de Roij, SVB Zat 1: Angelo vd Heuvel, Ferdi Somers en Erik Beniers. We wensen hen allemaal veel succes bij onze vereniging.