• Samenwerking met Tactical Base

    27 mei 2022
  • SV De Braak en Tactical Base gaan de samenwerking aan om de ontwikkeling van haar trainers een impuls te geven. Ook gaan beide partijen samen een aantal voetbalavonden per jaar organiseren voor kennisdeling. SV De Braak is de eerste amateurvereniging waar Tactical Base mee gaat samenwerken.

  • Voetbaltechnische zaken SV De Braak: ‘’We zijn zeer content met deze samenwerking. We willen graag vooruitstrevend zijn met onze club en vinden dat een platform als Tactical Base daar uitstekend bij past‘’. Tactical Base is een platform waar trainers meer over het cognitieve en tactische spel dat voetbal is kunnen leren.

    ‘’Ondanks dat we op een bepaalde manier voetbal willen zien, stimuleren we ook dat trainers hun eigen voetbal identiteit ontwikkelen. Daarom willen wij de samenwerking aangaan met dit E-learning platform‘’, aldus Voetbaltechnische zaken SV De Braak.

    Tactical Base stelt trainers vragen die de bezoeker uitdagen om na te denken over het voetbal en de eigen voetbalvisie. Maar geeft ook tot in de details voorbeelden van hoe toptrainers in het (inter)nationale voetbal tactisch spelen.

    Alle trainers van SV De Braak krijgen toegang tot Tactical Base. Ook nodigen wij alle trainers van onze vereniging uit om een aantal keer per jaar een cursusavond bij te wonen op het sportpark. Meer informatie volgt.