• Privacybeleid

  Privacyverklaring van Sportvereniging De Braak bij de invoering van de nieuwe privacywetgeving die op 25 mei 2018 is ingevoerd in de gehele Europese Unie (EU): de AVG.

  Wie zijn we

  Wij zijn Sportvereniging De Braak, statutair gevestigd in Helmond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer 78493285.

  Ons website-adres is: https://www.svdebraak.nl.

  Welke persoonlijke gegevens we verzamelen

  Administratieve gegevens (Inschrijfgegevens)

  Sportvereniging De Braak voert zijn ledenadministratie louter en alleen via “Sportlink”. De data bevat de volgende gegevens:
  Voornaam, Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Nationaliteit, Geboorteland, Geboortedatum, Geslacht, Telefoonnummer, E-mail adres, BSN-nummer, Bankgegevens, Documentnr. legitimatiebewijs, Club laatst gespeeld bij.

  Reacties

  De website voorziet niet in de mogelijkheid reacties achter te laten.

  Media

  Behalve voor de website beheerder voorziet de website niet in de mogelijkheid media te uploaden. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website wel downloaden en eventueel aanwezige locatiegegevens inzien.

  Er worden geen foto’s uit de kantine of het sportpark op de officiële club-website of op facebook geplaatst zonder toestemming van betrokken leden, behalve als vooraf aangekondigd is dat foto’s gemaakt worden en dat bezwaar maken mogelijk is. Dit geld ook voor elftalfoto’s.

  Vrijwel onophoudelijk wordt er op de officiële club-website of op facebook nieuwe informatie geplaatst over allerlei activiteiten binnen vereniging. Bij het publiceren van deze berichten kan het voorkomen, en is het in sommige gevallen zelfs onvermijdelijk, dat uw naam wordt genoemd of dat u op een door ons gebruikte foto staat. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dat kenbaar maken bij de redactie van deze site via het Contactformulier, ook indien vooraf aangekondigd is dat foto’s gemaakt worden. Dit geld ook voor elftalfoto’s.

  Contactformulieren

  De website van Sportvereniging De Braak is voorzien van een plug-in voor contact formulieren. Gegevens die via het contactformulier op de website worden vastgelegd (naam en mailadres) worden behandeld zoals de gegevens opgenomen in Sportlink. De gegevens zelf worden tijdelijk op de website bewaard, maar zijn slechts toegankelijk voor de websitebeheerder.

  Cookies

  Behalve voor de website beheerder is het niet mogelijk in te loggen op de website van Sportvereniging De Braak. De SV De Braak website plaatst geen cookies.

  Wanneer de beheerder of een door hem geautoriseerd lid een bericht wijzigt of publiceert wordt een cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

  Ingesloten inhoud van andere websites

  Berichten op de website kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

  Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

  De website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van SV De Braak. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. SV De Braak raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

  Analytics

  Op de website gebruikt SV De Braak Google-analytics. Bezoekers statistieken worden 14 maanden bewaart. Alle andere gegevensverzamelingen zijn uitgeschakeld. Sportvereniging De Braak registreert zelf geen gegevens van bezoekers van de club-website die te herleiden zijn naar individuele gebruikers. 

  Met wie we jouw data delen

  Alle inschrijfgegevens worden gedeeld met de KNVB. Naam, adres, telefoonnummer en bondsnummer worden gedeeld met de leider en trainer van het elftal waarin je speelt. Sportvereniging De Braak deelt deze data nadrukkelijk niet met derden, zeker geen commerciële partijen.

  SV De Braak deelt mailadressen of andere persoonlijke informatie niet, behalve als daarvoor toestemming is gegeven. Daarom versturen we geen verenigingsmail aan leden met meer dan één adres in de “Aan” sectie. Bij een bericht aan meerdere leden moeten de mailadressen afgeschermd zijn door deze in de “bcc” te plaatsen. Verenigingsmail vanuit Sportlink is wel toegestaan omdat bovenstaande daar in vast geregeld is, mits het geen boodschappen van commerciële aard betreft.

  Hoe lang we jouw data bewaren

  De inschrijfgegevens (de data die in Sportlink is vastgelegd) bewaren we tot 2 jaren na einde lidmaatschap of 7 jaren voor zover fiscaal verplicht.

  Wanneer je via de website van SV De Braak een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie onbegrensd bewaard, maar ook deze gegevens worden nooit met derden gedeeld.

  Welke rechten je hebt over je data

  Leden van Sportvereniging De Braak hebben het recht een verzoek in te dienen tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Dit kan niet voor data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.Ook heeft ieder lid het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Een dergelijk verzoek kan worden gedaan via het Contactformulier.

  Door leden verstrekte toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken.

  Waar we jouw data naartoe sturen

  SV De braak deelt mailadressen of andere persoonlijke informatie niet, behalve als daarvoor toestemming is gegeven. Reacties van bezoekers via het contactformulier kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

  Aanvullende informatie

  Hoe we jouw data beveiligen

  Sportvereniging De Braak voert zijn ledenadministratie louter en alleen via “Sportlink”. Opslag, beveiliging en backup van data is daarmee gewaarborgd via Sportlink in opdracht van de KNVB.

  SV De Braak maakt geen exports van ledenbestand uit Sportlink naar andere bestandsformaten (bijvoorbeeld Excel overzicht) op “open” gegevensdragers. Het is bestuursleden en door hen aangewezen functionarissen toegestaan tijdelijk exports te maken mits opgeslagen op encrypted media tot aan het moment van verwijdering.

  Wijziging van het privacy beleid

  Sportvereniging De Braak past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. SV De Braak raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal SV De Braak er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

  Gelinkte externe privacy verklaringen

  https://www.voetbal.nl/privacy-informatie-knvb

  https://www.voetbal.nl/privacy