• In het door het bestuur goedgekeurde statuut „Normen en Waarden SV De Braak‟ worden de wenselijke waarden en normen van de vereniging formeel omschreven en nader uitgewerkt in te hanteren gedragsregels van het gedragsconvenant.

  Gedragsconvenant SV de Braak 2022, versie 1, 01-02-2022 met update 2.0.

  Klik voor Statuut Normen en Waarden

 • Normen en Waarden bij SV De Braak

  Hieronder afspraken (Gedragsregels) binnen SV De Braak waar zowel leden als ouders zich aan te houden hebben.

  • Gedragsregels leden
  • Gedragsregels leiders en trainers
  • Gedragsregels ouders

  Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de normen en waarden commissie door een van hen aan te spreken of via email.