• Middels deze nieuwsbrief willen wij alle leden van SV De Braak op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom SV De braak. Door Corona zitten we nu midden in een (verlengde) lock down, maar toch gaat het bestuur achter de schermen gestaag door. Onderstaand nieuwsbrief nr. 6.

 • 1. Bestuur.

  Tijdens de algemene leden vergadering van 25 januari 2021 is het bestuur definitief aangesteld. Het bestuur bestaat uit 9 personen. Op de website vindt u het overzicht terug met daarin de functies van de bestuursleden, commissies en het rooster van aftreden (link).

  BestuurslidRegulier Aftredend
  Nathalie van Beers
  Henri v.d. Kerkhof
  Jaap den Haan
  November 2021
  Ed Hulbert
  Marco Schriks
  Stefan van Os
  November 2022
  Harm van Stiphout
  Frank Raaijmakers
  Rini van Tilburg
  November 2023

  Bovengenoemde algemene ledenvergadering heeft het bestuur noodzakelijkerwijs op een digitale manier moeten houden. Na een zorgvuldige evaluatie is hiervoor het bekende “Zoom” platform gekozen, net als bij de fusievergadering toen fysieke bijeenkomsten ook al door de overheid verboden waren. Bijna alle leden die zich hadden aangemeld waren in de Zoom meeting aanwezig, waarvoor onze dank. Wij begrijpen dat de drempel om deel te nemen aan een Zoom vergadering iets hoger is dan gebruikelijk, maar hoopt toch dat bij een volgende digitale bijeenkomst op meer deelnemende leden te mogen rekenen. Er is eventueel een beknopte instructie beschikbaar zodat het voor iedereen met een pc, tablet of telefoon mogelijk is aan zo een bijeenkomst deel te nemen. We gaan er echter van uit dat een volgende vergadering weer “gewoon” live op onze accommodatie kan plaatsvinden.

 • 2. Seniorenafdeling.

  Helaas staat de Seniorenafdeling al een tijd stil vanwege de bekende omstandigheden. Dit is voor eenieder overmacht en teleurstellend. Desondanks is de commissie al bezig met de periode dat er wel weer iets kan. Het streven is om bij de eerste geluiden van versoepeling een toernooi op te zetten voor alle Seniorenteams, wat snel daarna gespeeld kan worden. Zodra deze signalen er zijn zal daar over gecommuniceerd worden met alle betrokkenen.

 • 3. Accommodatie.

 • Vanwege de veiligheid rondom onze accommodatie heeft het bestuur bewakingscamera’s laten ophangen die bij iedere gedetecteerde beweging opnames maken. Reden hiervoor is het vandalisme waar SV De Braak de afgelopen maanden veelvuldig slachtoffer van is geworden. Inmiddels wordt er door de politie met een grotere regelmaat op het sportpark gesurveilleerd.

 • Bedoeling is natuurlijk in eerste instantie dat deze camera's preventief werken. In tweede instantie kunnen de beelden in geval van calamiteiten worden teruggekeken om daarmee de dader(s) te kunnen identificeren. Hiervoor gelden wel stricte regels. Het protocol dat bij deze camerabewaking hoort is op onze website in te zien (wettelijke verplichting).

  Verder zijn diverse leden bezig met het verder afwerken van de accommodatie. Zo zijn in de keuken alle kapotte en beschadigde deurtjes inmiddels vervangen zodat het er weer picco-bello uit ziet!

 • 4. Jeugdafdeling.

  Na een opstart in September en een paar beker en competitiewedstrijden werd in oktober daar de stekker al uitgetrokken. Gelukkig mochten de jeugdvoetballers nog wel trainen en onderling wedstrijdjes spelen. Op dit moment is dit gelukkig nog zo ondanks alle Lock down verzwaringen en avondklok.
  Het trainingsschema is ook op deze situatie aangepast zodat eenieder ruim voor 21.00 uur thuis kan zijn (ook de terreinmeesters). Voor wat betreft afgelastingen vragen wij eenieder om wat flexibiliteit, omdat we maar 1 trainingsmoment hebben van 18.30 tot 20.00 uur zal eenieder zoveel als mogelijk op een beperkte ruimte kunnen trainen.
  Wij kijken uit naar de versoepelingen zodat de KNVB-plannen v.w.b. de regio cup nog door kunnen gaan, de competities in de jeugd B categorie zijn allemaal vervallen. De regio cup zal dan bestaan uit wedstrijden binnen de regio tegen andere clubs, hopelijk gaat dat nog lukken.
  Tot die tijd gaan we als jeugdcommissie proberen alle spelers aan de gang te houden d.m.v. trainingen en onderling wedstrijdjes/toernooitjes.
  Voor het 1e weekend met mooi weer hebben wij al plannen, wat deze zijn is nog een verassing maar is even weer wat anders dan wat we normaal doen.
  Dus nog even volhouden en stay safe,

  De Jeugdcommissie

 • 5. Multi functionele sport campus de Braak.

  Op donderdag 4 februari heeft onze voorzitter het nieuwste schetsontwerp van het MFSA binnen het volledige bestuur gepresenteerd. Het plan is voor SV De braak op hoofdlijnen nog nagenoeg hetzelfde als het eerste ontwerp, wat voldoet aan het oorspronkelijke pakket van eisen van SV De Braak. Het bestuur heeft derhalve ook ingestemd met het schetsontwerp.

  Indien alle partijen hiervoor tekenen zal de architect door gaan met het voorlopig ontwerp, wat uiteindelijk zal resulteren in een definitief ontwerp. Na vrijgave hiervan kunnen de details van de nieuwe ontwerpen gepubliceerd worden. Tot die tijd moeten we het doen met de afbeeldingen die hiervoor officieel worden vrijgegeven.

 • 6. VTZ.

  Namens VTZ (VoetbalTechnische Zaken) kunnen we mededelen dat de samenwerking met de huidige trainers van zondag 1, 2 en zaterdag 1 komend seizoen zal worden voortgezet.

  SV De Braak 1: Wim de Roy en Patrick Meinhardt
  SV De Braak 2: Henri de Roij
  SV De Braak Zat 1: Angelo vd Heuvel, Ferdi Somers en Erik Beniers

   

  Verzorger Paul van Veghel gaat aan het einde van seizoen stoppen ivm zijn werk, hiervoor komt vacature.

 • 7. Sponsoring.

  Veel verenigingen focussen hoofdzakelijk op de werving van nieuwe sponsors. Wij als sponsorcommissie van de nieuwe fusieclub willen ons in deze moeilijke corona tijden richten op de huidige sponsors.

 • Wij begrijpen als geen ander dat we op dit moment in moeilijke tijden leven en mogen als SV De Braak van geluk spreken dat veel van onze leden via een eigen bedrijf, als ZZP’er of als werkgever de club een warm hart toedragen.

  In het begin van het jaar hebben de sponsors van SV De Braak een brief ontvangen. Hoe staan de zaken ervoor, want wat is de variatie groot bij onze sponsors. De ene heeft het ontzettend zwaar door de corona crisis waarvan de ander van wat meer omzet mag spreken (dit ook als gevolg van de coronacrisis). Wij hopen dat we iedereen weer spoedig mogen begroeten aan de lijn, of in onze gezellige sportkantine op de Braak.

 • 8. Website.

  In de vorige nieuwsbrief berichten we nog dat we in afwachting waren van Sportlink dat wat meer tijd nodig had dan gepland om de beide fusieverenigingen in één nieuw digitale omgeving te plaatsen. Kort na dat bericht was het al zover en inmiddels beschikt SV De Braak over een direct aan Sportlink (KNVB) gekoppelde website waardoor er altijd actuele voetbalinformatie via de website bereikbaar is.

 • 9. Vragen.

  Heeft u vragen of suggesties stuur ze naar info@svdebraak.nl