• SV De Braak wenst al haar leden en anderen die de vereniging een warm hart toedragen fijne feestdagen en een sportief en gezond 2023. Tot ziens op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari.

    Bestuur SV De Braak