• Het afgelopen jaar hebben onze leden amper de kantine kunnen bezoeken. Daarom blijft deze dit jaar wat langer (maar beperkt) open. Tot aan de bouwvakvakantie is de kantine op de volgende dagen open mits er voldoende belangstelling is:

    Donderdag en Vrijdag vanaf 18:00 uur. 
    Zondag vanaf 14:00 uur.