• Vandaag is bekend gemaakt, dat SV De Braak lid Ad Lammers (88 jaar, links op de foto) is overleden.

    Hij werd aangemeld als lid van Mulo in 1943 en was actief speler bij de junioren, senioren en veteranen. Daarnaast was hij bestuurslid van 1965 tot 1995, secretaris (1965- 1979) en voorzitter van Mulo (1979-1995). Ad was ook mede-initiatiefnemer met betrekking tot Jeugdplan Helmond Sport, Raad voor de Sport en het Voorzittersoverleg en het meer betrekken van de vrouwen bij de Mulo-activiteiten.

    Hij heeft voor zijn vele verdiensten een groot aantal onderscheidingen gekregen zoals Erelid van Mulo/ SV de Braak, Koninklijke onderscheiding, Vrijwilligers penning gemeente Helmond, Gouden bondsspeld KNVB en een gouden draagspeld NKS.

    Wij wenssen familie, vrienden en kennissen van Ad veel sterkte.

    Bestuur en leden SV De Braak