• Brief van SV De Braak mbt contributie

  Helmond, 21 februari 2021.
  Onderstaande brief is op 21 februari per email aan alle leden verstuurd.

  Beste leden van SV De Braak,

  Onze ledenadministratie heeft veel vragen gekregen van leden of de contributie toch betaald moet worden. Wij willen als bestuur daarom een visie geven over het betalen van de contributie.

  Als eerste is SV De Braak een vereniging. Een vereniging heeft als doel gezamenlijk een doel na te streven zonder winst te mogen maken, in dit geval voetbal waarbij de financiële middelen ingezet worden om alles veilig, goed gefaciliteerd en op het juiste niveau uit te voeren. Van een vereniging ben je lid. Het is dus geen commerciële instelling waar consumenten gebruik van maken. In een vereniging doen we het samen, in goede en slechte tijden. Wat betreft voetbal is het een slechte tijd. Veel vrijwilligers werken zich suf om de jeugd toch te laten voetballen of op een andere manier er voor te zorgen dat SV De Braak goed uit het Corona verhaal komt.

  Er zijn vier bronnen van inkomsten; de kantine, sponsorinkomsten, subsidies en contributie. De kantine genereerd een groot deel van onze inkomsten en die is al geruime tijd dicht. Sponsorinkomsten lopen terug omdat onze gewaardeerde sponsoren in deze tijd hun eigen personeel moet betalen en er minder inkomsten zijn. Het bestuur probeert ook de overheid zo ver te krijgen om meer te doen. We hebben wat minder kosten, bijvoorbeeld door wedstrijdpremies van de KNVB die we nu niet hoeven te betalen. Maar we moeten wel de velden huren en de verwarming aan zetten. Door het sluiten van de kantine missen we zeer veel inkomsten.

  We hebben in een eerdere nieuwsbrief al laten weten dat we volgend seizoen voor de senioren een tegemoetkoming willen doen. Maar mensen zijn lid van SV De Braak, een vereniging waar je dus lid bent en waar je geen consument bent. In goede maar ook zeker in slechte tijden. Ben je zelf in de problemen gekomen door Corona, laat het ons weten.

  Is het vijf voor twaalf? Nee, dat is niet het geval. Maar wij hopen dat iedereen die in daar toe in staat is daarom ook gewoon de contributie betaald. Deze visie wordt gedragen door het gehele hoofdbestuur van SV De Braak.

  Met sportieve groet,

  Harm van Stiphout
  Voorzitter SV De Braak