• Brief van SV De Braak

  Helmond, 20 Januari 2021
  Onderstaande brief is op 20 januari per email aan alle leden verstuurd.

  Beste leden,

  Allereerst willen wij namens het hoofdbestuur van SV De Braak iedereen het allerbeste toewensen voor 2021. Zeker voor alle mensen die door het Covid-19 getroffen zijn, in de persoonlijke of zakelijke situatie is 2020 een jaar om vlug te vergeten. Laten we hopen dat het een jaar wordt waarin we weer kunnen leven zoals we dit voor de Covid-19 periode gedaan hebben.

  De gehele situatie geeft natuurlijk een valse start met onze nieuwe vereniging SV De Braak. Ondanks dat de fusie geslaagd is te noemen kunnen we, door deze omstandigheden niet van start zoals we gehoopt hadden te doen. Met bijna 1200 leden zijn we een enorme vereniging met toch veel positieve vooruitzichten. Er is eindelijk zicht op het nieuwe stadion, waar nu door de architect volop aan getekend wordt en waarbij ook SV De Braak haar plek zal krijgen.

  Helaas is het op dit moment zo dat we niet kunnen sporten zoals we dat graag gezien hadden. Het bestuur van SV De Braak is zich bewust van het gegeven dat leden contributie betalen om te kunnen sporten en dat dit door de overmachtssituatie niet aangeboden kan worden. SV De Braak heeft drie voorname bronnen van inkomsten: de contributie, de kantine en sponsorinkomsten. Door de maatregelen moet helaas de kantine dicht blijven en door de slechtere economische situatie lopen ook de sponsorinkomsten achteruit. De jeugdleden hebben we door de grote inzet van de vele vrijwilligers, waarvoor veel dank, aan het sporten kunnen houden, maar voor de senioren was dit helaas niet toegestaan. De kosten van de veldhuur en vaste lasten lopen echter gewoon door. Ook is SV De Braak een jonge vereniging met nieuwe clubkleuren, waardoor we moeten blijven investeren in kleding en uitstraling, daarom hebben we als bestuur besloten alle actieve vrijwilligers te voorzien van een kwalitatief hoogwaardig coachjack met het logo van SV De Braak.

  Ook willen we als tegemoetkoming voor het niet kunnen voetballen voor de senioren leden een korting van 25% op de jaarcontributie voor seizoen ‘21/’22 geven. We hopen dat iedereen zich daarin kan vinden, zeker omdat de vaste lasten wel gewoon doorlopen. Administratief is het te kort dag om dit bij eerstvolgende incasso te regelen. Het bestuur is ook afhankelijk van berichten van de overheid en de KNVB alvorens onze beslissing te kunnen onderbouwen. Met andere verenigingen is er overleg geweest om een onderlinge competitie op te zetten met Helmondse verenigingen, voor het geval er geen herstart plaats kan vinden via de KNVB. Kortom; als we de kans krijgen om activiteiten te houden dan zullen we die kans zeker direct aangrijpen.

  Op 25 januari 2021 om 20:00 uur vindt gewoon de (digitale) Algemene Leden Vergadering plaats. Ook deze vergadering was al eerder gepland maar kon destijds geen doorgang vinden. De uitnodiging hiervoor is al geruime tijd geleden verstuurd.

  Nogmaals willen we alle vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat we de afgelopen maanden door hebben kunnen draaien met de jeugd, hartelijk bedanken voor hun inzet. Wat de komende maanden ons zal brengen blijft onzeker maar de vooruitzichten die iets verder weg in de toekomst liggen zien er zonnig uit!

  Tot op het sportpark!

  Hoofdbestuur SV De Braak