• ALV op 28 november 2022 (update)

  10 nov 2022
 • Maandag 28 november 2022 vindt de derde algemene Ledenvergadering van SV De Braak plaats. Aanvang 20:00 uur.

   

  Bestuur nodigt de leden van SV De Braak van harte uit aan deze ALV deel te nemen. De agenda voor de vergadering is op 10 november naar alle stemgerechtigde leden verstuurd. Bent U lid en heeft u geen agenda ontvangen? Kijk dan eerst in de spam map van uw mailprogramma. Anders staat mogelijk niet uw juiste mailadres in Sportlink geregistreerd.Evt correcties via het contactformulier op deze site.

  Bestuur SV De Braak.


  Agenda algemene ledenvergadering SV de Braak
  1. Opening.
  2. Ingekomen stukken.
  3. Goedkeuren notulen vorige vergadering
  4. Jaarverslag.
  5. Stand van zaken MFSA.
  6. Begroting seizoen 2022/2023.
  7. Bestuursverkiezing.
  De volgende leden zijn aftreedbaar en herkiesbaar:

  • Marco Schriks, voetbaltechnische zaken en vice voorzitter.
  • Ed Hulbert, secretaris.
  • Stefan van Os, sponsoring en P.R.

  Voortijdig afgetreden en niet herkiesbaar:

  • Frank Raaijmakers, Senioren

  Eventuele tegen, en/of kandidaten, kunnen zich tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris van het bestuur, secretaris@svdebraak.nl. Een kandidaat-bestuurslid dient minimaal 2 jaar lid geweest zijn van MULO en/of Helmondia en nu lid zijn van SV de Braak. De kandidaat dient door ten minste 15 leden te worden voorgedragen.

  8. Rondvraag.