• Maandag 15 November 2021 vindt de tweede algemene Ledenvergadering van SV de Braak plaats. Aanvang 20:00uur.

    Bestuur nodigt de leden van SV de Braak van harte uit aan deze ALV deel te nemen. De agenda voor de vergadering zal 14 dagen voor aanvang per email verstuurt worden naar de adressen die opgenomen zijn in het ledenbestand. Gebruik het contactformulier op de site indien Uw mailadres niet of niet juist is opgenomen in Sportlink.