• Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen. U begrijpt dat de algemene ledenvergadering die we op 5 oktober j.l. hadden willen houden geen doorgang kon  vinden in deze corona tijden, en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden. Het bestuur is voornemens om deze vergadering nu elektronisch te organiseren. Voornaamste doel is officiële aanstelling van het bestuur.

    Datum: Maandag 25 januari 2021
    Tijd:       20:00 uur
    Via:        Zoom

    Een uitnodiging tot aanmelding hiervoor is vandaag (29 december) aan alle stemgerechtigde leden verstuurd. Wel lid, maar geen email ontvangen? Meld dat dan via het contactformulier op de website. U ontvangt dan alsnog de uitnodiging.