• Onderstaande agenda is op 20 september aan alle leden van SV de Braak verstuurd die zich hebben aangemeld om aanwezig te zijn bij de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van SV de Braak.

  Beste SV de Braak lid,

  Onlangs heb je uitnodiging voor de algemene ledenvergadering ontvangen, en aangegeven dat je maandag 5 oktober aanwezig bent. Wij waarderen je aanwezigheid bijzonder.

  Vanwege de benodigde ruimte zal de ALV plaatsvinden bij Petanquevereniging Littie of Littienie, Braakse Bosdijk 5, en zal met in acht neming van de RIVM-maatregelen beginnen om 20:00 uur.

  Agenda algemene ledenvergadering SV de Braak

  1. Opening door Joop Slegers voorzitter van het interim-bestuur.

  2. Bestuursverkiezing. Het (interim) bestuur stelt negen kandidaten voor:

  Voorzitter, Harm van Stiphout
  Secretaris, Ed Hulbert
  Penningmeester, Nathalie van Beers
  Bestuurslid voetbaltechnische zaken, Marco Schriks*
  Bestuurslid Junioren, Jaap den Haan
  Bestuurslid Senioren, Frank Raaijmakers
  Bestuurslid Sponsoring en PR, Stefan van Os
  Bestuurslid Accommodatie, Rini van Tilburg
  Bestuurslid ICT en Communicatie, Henri van de Kerkhof

  * Tevens vicevoorzitter en daardoor ook lid van het Dagelijks Bestuur van SV De Braak

  Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris van het interim-bestuur secretaris@svdebraak.nl. Een kandidaat-bestuurslid dient minimaal 2 jaar lid te zijn van MULO en/of Helmondia, en nu lid zijn van SV de Braak.  De kandidaat dient door ten minste 15 leden te worden voorgedragen.

  3. Voorlopige structuur & organogram van SV De Braak.

  4. Begroting door de penningmeester.

  5. Rondvraag.

  ______ 13 september _____

  Onderstaande uitnodiging is op 13 september aan alle stemgerechtigde leden van SV de Braak verstuurd. Niet ontvangen en wel stemgerechtigd lid? Dan staat er geen correct adres in onze administratie! Laat ons dan alsnog je correcte mailadres weten via het contactformulier op deze website.

  Helmond, 13 september 2020

  Betreft: Aanmelding voor de Algemene Leden Vergadering (ALV)

  Beste leden van Sportvereniging De Braak,

  Zoals aangekondigd wordt de eerste ALV van SV de Braak gehouden op maandag 5 oktober 2020. Als locatie wordt de kantine op sportpark de Braak aangegeven. Vanwege de corona gerelateerde maatregelen zal deze zeer waarschijnlijk te klein zijn om de geldende afstand regels in acht te kunnen nemen. We vragen jullie om aanmelding vooraf zodat we weten op hoeveel leden we kunnen rekenen.

  Indien u aan de ALV wilt deelnemen verzoeken wij u om dit per ommegaande of anders uiterlijk donderdag 17 september middels onderstaande link aan het bestuur kenbaar te maken. Graag ook de leden die al via voetbal.nl aangemeld hebben. Nadat u heeft aangegeven deel te willen nemen, ontvangt u uiterlijk 21 september een uitnodiging met de locatie en de agenda van de ALV.

   

  Link: Digitaal aanmeldformulier ALV 5 oktober

   

  Met sportieve groet,
  Bestuur SV De Braak