• Aanmeldformulier ALV

    Digitaal aanwezigheidsformulier bij de eerste Algemene Leden Vergadering van SV de Braak op maandag 21 februari 2022. Aanvang 19:30 uur.

  • Je mailadres wordt nooit aan derden ter beschikking gesteld, gepubliceerd of anders openbaar gemaakt. Het wordt wel gebruikt om te verifiëren dat je stemgerechtigd lid van SV de Braak bent.